TRANSFORMACE KARMICKÉ ZÁTĚŽE ŽIVOTA

10.05.2015 22:19

TRANSFORMACE KARMICKÉ ZÁTĚŽE ŽIVOTA

PŘED KAŽDOU DUCHOVNÍ PRACÍ:

1.    Uvědomím si universální bílé světlo nad hlavou, spustím široký proud paprsků na celou místnost, celý se do něj zabalím. Poté spustím široký proud světla do své dvanácté čakry (kdo pracuje se sedmi čakrami do své sedmé čakry) a s rotací sestupuji po čakrách kvantovým způsobem dolů přes nultou čakru k Mamince zemi a posadím se do „Růžového loubí“, kde provádím čištění a meditace.

 

2.  Tři hluboké nádechy a výdechy, při nádechu si v duchu říkám „Já jsem“, při výdechu si v duchu říkám „Boží přítomnost“.

 

 

3.   Pronesu nahlas, nebo v duchu - „Já jsem, já jsem ta mocná Boží přítomnost ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty“ – procítím obsah ve svém srdci – „Teď“

POJMY - KARMICKÝ DLUH a KARMICKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA

 

KARMICKÝ DLUH = vědomé ublížení druhé bytosti fyzickým, nebo psychickým způsobem  -  lidem, bytostem, živočišné říši, rostlinné říši, minerální říši, zemi (vůči jednotlivým místům na planetě), živlům, případně hvězdám, planetám….atd.

KARMICKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA = neláskyplný způsob našeho chování k ostatním v minulých i současných životech, které nám teď „karmicky ukazují“ naši blízcí a lidé se kterými se setkáváme, tzn. zrcadlí nám naše dřívější chování – je to „to“ chování, které nám na nich nyní vadí. Je nesmírně důležité pochopit princip tohoto chování a uvědomit si to co jsme naším chováním ostatním způsobovali (jak se cítili), tak abychom toto chování již neopakovali, neboť bychom si znovu vytvářeli karmický dluh. Bez pochopení principu našeho neláskyplného chování postrádá toto čištění účinnost a situace se do našeho života vrací zpět.

Jako první je dobré si dát do pořádku KARMICKÉ DLUHY a poté KARMICKÉ ZPŮSOBY ŽIVOTA. 

Je dobré si nejprve vytestovat(kyvadlem kineziologickým testem, srdcem…) s kým si máme co dát popořádku.

 

ČIŠTĚNÍ KARMICKÉHO DLUHU s bytostmi z pozemských životů

 – u cca dvanácti nejbližších lidí je třeba provést klasickým odpuštěním:

Ztišit se, uvědomit si srdeční čakru, s láskou na toho člověka pomyslet a říct:

1.     „Prosím odpust mi, kdy jsem ti ublížil, odpust, odpust a dej mi absolutní svobodu“… procítit srdcem – (nechat ze srdce vytéct proud lásky……)

2.    „i já tobě vše odpouštím a dávám ti absolutní svobodu“ – procítit srdcem – (nechat ze srdce vytéct proud lásky……)…

3.    „odpouštím sám sobě, že jsem to dovolil, neboť vím, že to bylo důležité pro naše poznání“ – procítit srdcem – (nechat ze srdce vytéct proud lásky……)…

Pokud nechce odpustit, dát svobodu:  „Prosím dej mi absolutní svobodu, abychom se v příštím životě mohli sejít v lásce“…. Děkuju ti za vše.

Zbytek lze čistit zdrojovou energií + krystalickou energií kvantovým způsobem, jako okruhy (před tímto čištěním je důležité se seznámit (od někoho, kdo už tímto způsobem pracuje) s prací se zdrojovou energií, prací kvantovým způsobem a krystalickou energií, vyčistit si bloky s těmito energiemi a vůči práci s těmito energiemi):

 

„Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty. Svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií transformuji veškerou svou nelásku, své karmické zátěže vůči …………………………………“ (jméno osoby)„TRANSFORMUJI TEĎ“.

Dočištění emocionálních bloků způsobených těmito zážitky (vyčistíme zbylé energie emocí, které mohou způsobovat při tom, když se ocitneme znovu v podobné situaci neadekvátní reakce na situaci a to leckdy i když si na to už vůbec nepamatujeme):

„Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty. Svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií transformuji veškeré emocionální bloky spojené s touto ………………….(představím si bytost, situaci apod.)“ „TRANSFORMUJI TEĎ“.

 

ČIŠTĚNÍ KARMICKÉHO DLUHU  - OKRUHY :

 

RODINA A PŘÍBUZNÍ, SOUSEDÉ, PRÁCE A PODNIKÁNÍ, ŠKOLY, PŘÁTELÉ, DUCHOVNĚ JDOUCÍ LIDÉ, ZÁJMOVÉ ČINNOSTI, LÁSKY-NELÁSKY, ZLODĚJNIČKY, NÁBOŽENSTVÍ, LIDSKÉ RASY, LIDI KTERÉ V ŽIVOTĚ TEPRVE POTKÁM, ROSTLINNÁ ŘÍŠE, ŽIVOČIŠNÁ ŘÍŠE, NEROSTNÁ ŘÍŠE,                                SVĚTADÍLY- Já jsem...........vůči duchovní bytosti EVROPY, ASIE, ANTARKTIDY,      SEV. AMERIKY, JIŽ. AMERIKY, VELKÝM OSTROVŮM SVĚTA …ATD.

„Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty. Svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií transformuji veškerou svou nelásku, své karmické zátěže vůči všem bytostem z okruhu …………………………………“ (RODINA A PŘÍBUZNÍ, SOUSEDÉ, PRÁCE A PODNIKÁNÍ, ŠKOLY, PŘÁTELÉ ……) „TRANSFORMUJI TEĎ“.

KARMICKÝ ZPŮSOB ŽIVOTA ZLODĚJNIČKY máme každý, mnohokráte jsme kradli peníze, majetek, funkce a postavení – nerozděluje se na další oblasti a čistí se najednou. Počítejte s tím, že toto čištění budete muset provádět určitě vícekrát (u některých to bude více než desetkrát ;-))

DRUHY KARMICKÝCH ZPŮSOBŮ ŽIVOTA:

 

PARTNERSTVÍ, ZLODĚJNIČKY, DÍTĚ – RODIČ, RODIČ – DÍTĚ, NADŘÍZENÝ – PODŘÍZENÝ, PODŘÍZENÝ – NADŘÍZENÝ, MEZI KOLEGY V PRÁCI, JÁ A SPOLEČNOST,  a další, na které jistě přijdete sami….:o)

 

Karmických způsobů života v každé oblasti může být několik, třeba i deset a více. Například u PARTNERSTVÍ je třeba se podívat, jaké chování partnera k nám, nám v různých oblastech života nejvíc vadí (peníze, práce, děti, sex, jídlo… atd.) a tím si tyto karmické způsoby života v partnerství určíme a čistíme každou oblast zvlášť. (Nejlepší si udělat chvíli času a v klidu, kde Vás nebude nikdo rušit si vzít tužku a papír a začít si psát – co mne v posledním dni, týdnu, měsíci nejvíce na tom druhém vadilo, naštvalo, čím mně zranil? A zapisovat si to. V meditativním stavu a stavu zklidnění často některé myšlenky zapomínáme, proto si je zapisujte a teprve pak provádějte vlastní čištění.

Pokud si nejste jisti, které to jsou,  a nebo potřebujete zjistit, které jsou nejdůležitější poproste svoji Duši.

 

Karmických způsobů života máme mnoho, ale můžeme poprosit Duši o to, aby nám ukázala naše tři „klíčové“ karmické způsoby života v každém okruhu (pokud se to vztahují k pohlaví  -  u každého zvlášť, když jsme byli mužem a když jsme byli ženou).

 

Vejdu do meditace, spojím se svou duší:

„Dušičko prosím ukaž mi, mé tři klíčové karmické způsoby mého života, v tématu ………………….“ (počkám na vizi, zapíši si ji a dál postupuji podle návodu níže)

 

 

 

ČIŠTĚNÍ KARMICKÝCH ZPŮSOBŮ ŽIVOTA:

Část je třeba dělat odpuštěním (třeba u ZLODĚJNIČEK takto):

Vejdu do meditace, spojím se svou duší:

„Dušičko, prosím tě chci teď čistit karmický způsob života „ZLODĚJNIČKY“, přiveď mi všechny bytosti, ke kterým jsem se choval tímto neláskyplným způsobem.“

Dušička vám přivede „plný strahovský stadion duší“ (já si představuji 100 x větší koloseum…:o).

1.     „Odpuste prosím, co jsem vám vzal, odpuste,odpuste.“ – vyzářit lásku ze srdce…… vyčkat podle pocitu, jak je potřeba.„Teď vám vracím na této vlně lásky vše, co jsem vám vzal….“ představím si bílé světlo, zářící z mého srdce a tím světlem osvítím všechny duše. Poděkuji a rozloučím se… např. „Děkuju, děkuju, děkuju, buďte šťastní“.

 

2.     „i já odpouštím všem, kteří toto činili mně a dávám jim absolutní svobodu“ – procítit srdcem – (nechat ze srdce vytéct emoci lásky……)…

 

3.    „odpouštím sám sobě, že jsem to dovolil, neboť vím, že to bylo důležité pro naše poznání“ – procítit srdcem – (nechat ze srdce vytéct emoci lásky……)…

Zbylou část lze dočistit zdrojovou energií+ krystalickou energií kvantovým způsobem:

„Já jsem, já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a uvědomuji si tento karmický způsob života, kdy jsem…, a svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií toto transformuji „TEĎ“.

Dočištění emocionálních bloků způsobených těmito zážitky (vyčistíme zbylé energie emocí, které mohou způsobovat při tom, když se ocitneme znovu v podobné situaci neadekvátní reakce na situaci a to leckdy i když si na to už vůbec nepamatujeme):

„Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty. Svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií transformuji veškeré emocionální bloky spojené s touto ………………….(představím si bytost, situaci apod.)“ „TRANSFORMUJI TEĎ“.

Čištění karmického způsobu života v PARTNERSTVÍ:

 

Vejdu do meditace, spojím se svou duší:

1.     „Dušičko, prosím ukaž mi prosím karmický způsob mého života, když jsem byl mužem a neláskyplně se choval k ženám.“ (počkám na vizi, zapíši si ji a dál postupuji podle návodu níže)

 

2.    „Dušičko, prosím ukaž mi prosím karmický způsob mého života, když jsem byl ženou a neláskyplně se choval k mužům.“ (počkám na vizi, zapíši si ji a dál postupuji podle návodu níže)

 

Prosím Duši podle toho, jaké mám v současnosti pohlaví - pokud jsem muž (pokud jsem žena obráceně):

„Dušičko, přiveď mi všechny bytosti, ke kterým jsem se, když jsem byl ženou, takto choval (uvědomím si jeden druh karmického způsobu života).“

 

1.  „Odpuste prosím, kdy jsem takto k vám choval, odpuste,odpuste.“ – vyzářit lásku ze srdce… vyčkat podle pocitu, jak je potřeba.„Teď vám vracím na této vlně lásky veškerou úctu, lásku… (vše co mi na partnerovi vadí)“, představím si bílé světlo, zářící z mého srdce a tím světlem osvítím všechny duše. Poděkuji a rozloučím se… např. „Děkuju, děkuju, děkuju, buďte šťastní“.

2.  „i já odpouštím všem, kteří toto činili mně a dávám jim absolutní svobodu“ – procítit srdcem – (nechat ze srdce vytéct emoci lásky……)…

1.     „odpouštím sám sobě, že jsem to dovolil, neboť vím, že to bylo důležité pro naše poznání“ – procítit srdcem – (nechat ze srdce vytéct emoci lásky……)…

 

Zbylou část lze dočistit zdrojovou energií+ krystalickou energií kvantovým způsobem: „Já jsem, já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a uvědomuji si tento karmický způsob života, kdy jsem…, a svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií toto transformuji „TEĎ“.

Dočištění emocionálních bloků způsobených těmito zážitky (vyčistíme zbylé energie emocí, které mohou způsobovat při tom, když se ocitneme znovu v podobné situaci neadekvátní reakce na situaci a to leckdy i když si na to už vůbec nepamatujeme):

 

„Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svým srdcem a světelným mozkem přijímám světlo i tmu své cesty. Svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem, krystalickou energií transformuji veškeré emocionální bloky spojené s touto ………………….(představím si bytost, situaci apod.)“ „TRANSFORMUJI TEĎ“.

 

VRÁCENÍ ENERGIÍ  - (mezi partnery, rodiči a dětmi apod.):

 

Jednoduchý způsob, jak si vrátit energie mezi partnery, rodičem a dítětem… atd., např. po hádce, nebo po tom, co jsme na dítě křičeli-tím, že se nám někdo podřídil, jsme mu vzali energii a ta nám nepatří, nebo obráceně jsme ji odevzdali a je dobré si je vrátit.:o)

Také je dobré si vrátit energie se všemi sexuálními partnery, protože při tělesném spojení se propojí obě těla i ve všech čakrách a toto spojení zůstává mnoho let. :o)

Představím si partnera před sebou, vědomě mezi nás stáhnu stěnu z universálního bílého světla  -  zdroje a ze srdce řeknu:

„S láskou se na tebe napojuji, děkuji ti za vše, co jsme spolu prožili“. „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií, kvantovým způsobem Ti vracím veškeré tvé energie, které u mne máš PŘES UNIVERSÁLNÍ BÍLÉ SVĚTLO ZPĚT - TEĎ“.

Toto může trvat cca 5 až 30 minut. Nic neřídíme, energie ví, kam se do aury vrátit.

Po této době (odhadnu pocitem, vytestuji si, jestli energie „doběhly“) řeknu:

 „A prosím nyní mi vrať i Ty veškeré mé energie, které u tebe mám“. „Já jsem ta mocná přítomnost boží ve mně a svou zdrojovou energií si beru veškeré mé energie, které u tebe mám PŘES UNIVERSÁLNÍ SVĚTLO ZPĚT, „TEĎ“.

Toto lze dělat i za chůze, není nutné meditovat – jen udržovat pozornost! :o)

 

S láskou pro Vás zpracoval: Honza Kolář a Bohdan Kubala :o)Více zde: https://www.avatar07.cz/news/transformace-karmicke-zateze-zivota/

Zpět

Kontakt

© 2015 Všechna práva vyhrazena.

Tvorba webových stránek zdarmaWebnode